Hoa khôi Học viện An ninh xinh đẹp diễn kịch, nhảy dân vũ sôi động

Hoa khôi Học viện An ninh Trương Thị Huệ Nhi đã tham gia diễn kịch, nhảy dân vũ sôi động trong Liên hoan Dân vũ lần thứ 2 năm 2017 - Học viện An ninh nhân dân.

Bình luận