'Hố tử thần' mọc như nấm gần thủy điện Hố Hô

Cánh đồng xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình liên tục xuất hiện các hố sụt lún một cách bất thường, diện tích các hố sụt lún tăng dần.

Bình luận