Hổ bị chó dạy dỗ, lủi thủi không dám đến gần

Hổ con mon men lại gần bị chó sủa nạt nộ, bèn lủi thủi lùi ra xa, điệu bộ vô cùng đáng thương.

 

Nguồn: ĐSPL

Bình luận