Hình thù đáng sợ của 'Mây tận thế' mới được các nhà khoa học thừa nhận

Tổ chức Khí tượng Thế giới chính thức công nhận một dạng đám mây hiếm có tên "Mây tận thế" và đưa chúng vào ấn bản mới của Bản đồ mây quốc tế.

Bình luận