VTC News

Hình ảnh Thái Bình đổ nát, tan hoang sau bão

(VTC News) - Bão số 8 đổ bộ Thái Bình với sức gió mạnh kinh hoàng quật ngã nhiều cây cối, nhà cửa, hoa màu...Nhiều địa phương tan hoang trong bão.