Hình ảnh nước mênh mông đến thắt lòng nơi rốn lũ Hà Tĩnh

Những hình ảnh đau thương này được ghi lại tại rốn lũ xã Hà Linh (xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh), nước hiện vẫn ngập sâu nhà dân từ 2 đến 3m.

Bình luận