VTC News

Hình ảnh lạnh người với rắn hổ mang bành ở Vĩnh Phúc

Ít ai ngờ rằng người dân ở xã Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc lại “giỡn mặt với tử thần” để nuôi rắn thoát nghèo. (Theo Vietnamnet)