Tin tức mới nhất về Hệ thống Tuylip
Học viện Cảnh sát Nhân dân thử nghiệm thư viện điện tử thông minh hàng đầu thế giới

Học viện Cảnh sát Nhân dân thử nghiệm thư viện điện tử thông minh hàng đầu thế giới

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã triển khai thử nghiệm Hệ thống Thư viện điện tử Tulip (Hệ thống Tulip) và đã thu được nhiều kết quả tốt.
Xem tiếp