Tin tức mới nhất về hệ thống cảnh báo
Hệ thống cảnh báo xả thải của sinh viên công nghệ thông tin TP.HCM

Hệ thống cảnh báo xả thải của sinh viên công nghệ thông tin TP.HCM

Hệ thống cảnh báo này có thể phân tích và kiểm tra so sánh mức độ ô nhiễm, nếu vượt ngưỡng cho phép sẽ gửi tín hiệu cảnh báo đến người quản lí môi trường.
Xem tiếp