Hé lộ số tiền 'tử tù' Hàn Đức Long yêu cầu bồi thường oan sai

Ngay sau khi được tổ chức xin lỗi công khai, ông Long cũng mong muốn sớm nhận được số tiền bồi thường để sửa sang lại nhà cửa và trang trải số tiền gia đình phải vay mượn để kêu oan cho ông.

Bình luận