Hé lộ tình tiết phim điện ảnh Việt đầu tiên có đề tài nạn ấu dâm

Bộ phim S.O.S Sói trắng của đạo diễn Lê Hoàng sẽ trở thành phim điện ảnh Việt đầu tiên làm về đề tài ấu dâm.

Bình luận