Hé lộ nguyên nhân nước giếng khoan bốc cháy suốt 10 năm ở Quảng Trị

Sở Tài nguyên và Môi trường bước đầu nhận định dòng khí metan ở dưới lòng đất đi theo ống giếng khoan là nguyên nhân khiến nước giếng gặp lửa thì bốc cháy ở Quảng Trị.

Bình luận