HĐND Đà Nẵng góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VTC News) - Sáng 8/3, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề, tham gia ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đưa ra các góp ý xung quanh 5 vấn đề gồm: Thể chế chính trị; Quyền con người, quyền công dân; Các vấn đề về kinh tế xã hội; Bộ máy Nhà nước và Bảo vệ nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Riêng đối với Luật đất đai sửa đổi, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến sửa đổi đối với 7 nội dung gồm: Quy định chung; Quyền và nghĩa vụ của quản lý nhà nước; Quy hoạch sử dụng đất; Thu hồi, thuê, sử dụng đất; Bồi thường khi thu hồi đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Các nội dung về tài chính, xây dựng giá đất.
Sáng 8/3, HĐND Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 

Tại Hội nghị, đại biểu Tạ Tự Bình cho rằng, Luật Đất đai sửa đổi cần có quy định, trao quyền cho Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố có quyền quyết định các vấn đề trong thẩm quyền của HĐND mà quyết định đó không trái với quy định của Hiến Pháp.

Vì HĐND đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân.  Có vậy mới tạo được sự chủ động cho địa phương quyết định các vấn đề liên quan mà không bị động, chờ, xin quyết định của Trung Ương. 
Với việc trao quyền tự chủ đó, HĐND chịu trách nhiệm trước dân về quyết định của mình.
Còn đại biểu Nguyễn Thị Phượng thì cho rằng, Hiến Pháp cần có chương riêng, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Đảng trong việc lãnh đạo đất nước. Tại đây, nói rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm rõ ràng trước nhân dân về vai trò lãnh đạo của mình.
Bửu Lân ghi

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC