'Hậu phương' vững chắc ngoài phòng thi, lo lắng cùng sĩ tử

(VTC News) - 12 năm đèn sách của con cũng là 12 năm bố mẹ vất vả, lo lắng và đây là thời điểm trồng cây đến ngày hái quả; chính vì thế, các con đi thi lo một, bố mẹ ở ngoài lo lắng gấp mười lần.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận