Hậu Giang: Cán bộ ký khống, tham ô hơn 100 triệu đồng tiền mai táng

Có nhiệm vụ cấp phát, chi trả cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội nhưng từ tháng 1 – 6/2017, Tân tự ký khống cấp tiền mai táng phí của 28 trường hợp để chiếm đoạt tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Nguồn: ANTV

Bình luận