Hành vi nào của bạn mà con trẻ dễ bắt chước?

Hành vi nào của bạn mà con trẻ dễ bắt chước?

(VTC News) - Trẻ em được ví như một tờ giấy trắng, rất dễ tiếp thu những điều xảy ra xung quanh. Làm thế nào để con bạn biết tiếp thu những điều tốt?

Thích và chia sẻ bài viết này qua:

Kết bạn với VTC NEWS trên facebook

Đang Nóng