Hành trình của trẻ em xóm nước đen

Hành trình của những bạn trẻ này bắt đầu khi trời nhá nhem tối, đây là thời điểm cư dân xóm nước đen bắt đầu trở về nhà.

Xem Clip:

Chủ đề:
Bình luận

Mải dùng điện thoại, người lái xe máy ngã cắm mặt xuống 'hố tử thần' 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News
(Nguồn: Trung tâm truyền hình Internet Việt Nam)