Hàng loạt chỉ tiêu giáo dục chưa đạt

(VTC News) –  Vừa qua, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức hội thảo tham vấn các tổ chức NGO về trẻ em đối với chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020. Báo cáo của PGS.TS Đặng Huỳnh Mai, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐTchỉ ra nhiều mục tiêu giáo dục chưa đạt so với yêu cầu.

   NGƯT Đặng Huỳnh Mai, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đọc báo cáo tại hội thảo. (Ảnh: Phạm Thịnh)

 NGƯT Đặng Huỳnh Mai, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đọc báo cáo tại hội thảo. (Ảnh: Phạm Thịnh)


Trong đó mục tiêu năm 2010, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99% nhưng thực tế năm 2010 chỉ đạt tỷ lệ 97,5%. Mục tiêu năm 2010, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học đạt 95% nhưng thực tế năm 2010 tỷ lệ này chỉ đạt 88,53%.

Bên cạnh đó, một số các vấn đề về tổ chức văn hóa, vui chơi cho trẻ em cũng có nhiều chỉ số không đạt so với mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu năm 2010, tỷ lệ các xã, phường có điểm vui chơi cho trẻ em đạt tiêu chuẩn đạt 50% nhưng thực tế năm 2010, con số này chỉ là 38,4%. Mục tiêu năm 2010, tỷ lệ các quận huyện có trung tâm vui chơi cho trẻ em được tổ chức quản lý đạt 100%  nhưng thực tế năm 2010, tỷ lệ này chỉ đạt 47%.

Hội thảo cũng chỉ ra nguyên nhân của hiện trạng này do nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và vui chơi giải trí của trẻ em còn hạn hẹp. Một số bộ ngành và chính quyền địa phương còn chưa nghiêm túc trong việc chấp hành chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của chính phủ. Bên cạnh đó việc thực hiện luật pháp chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc.


Phạm Thịnh
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới