Những vị trí nào sạt lở nguy hiểm, đe doạ tính mạng người dân ở TP.HCM?

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã xác định 42 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch, trong đó có 25 vị trí đặc biệt nguy hiểm, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Bình luận