Hàng chục chim ưng đậu la liệt trong khoang hạng nhất máy bay

Một hoàng tử Ả rập Xê Út chấp nhận chi đậm và bao trọn khoang hạng nhất của chiếc máy bay chở khách, chỉ để phục vụ 80 con chim ưng của mình.

Bình luận