Hai thanh niên rủ nhau trộm xe máy lấy tiền... đưa bạn gái đi mua sắm

Hai nam thanh niên rủ nhau trộm cắp xe máy với lý do bán lấy tiền dẫn bạn gái đi chơi và mua sắm.

Bình luận