Hai ngôi nhà Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang ở là của ai?

(VTC News) - Chuyển nhân sự gây điều tiếng, sử dụng xe và 2 ngôi nhà do doanh nghiệp tặng là những sai phạm nghiêm trọng của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, vậy 2 ngôi nhà ông đang sử dụng thuộc về doanh nghiệp nào?

VTC14

Bình luận