Hãi hùng phát hiện amip ăn não người trong nước sinh hoạt

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ mới phát hiện có amip ăn não trong 2 hệ thống nước ở bang Louisiana.

Bình luận