Hãi hùng các kiểu phản đối Uber, Grab cực đoan trên thế giới

(VTC News) - Trên thế giới, để phản đối Grab và Uber, các hãng taxi truyền thống đã dùng rất nhiều cách khác nhau, trong đó có nhiều cách cực đoan như phá xe, đánh người, chặn đường...

VTC14

Bình luận