Hai con trai Hoa hậu Hà Kiều Anh trổ tài đánh piano

Hoa hậu Hà Kiều Anh tự hào đăng clip hai cậu con trai Vương Khang và Vương Khôi trổ tài đánh piano.

Bình luận