Hà Nội xem xét hỗ trợ người bán trà đá vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu khảo sát các hàng bán nước trên vỉa hè và xem xét hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn khi chuyển đổi nghề trong 6 tháng.

Bình luận