Trước khi đốt rơm rạ sau thu hoạch, nông dân phải biết thông tin này

Những ngày này, người dân ngoại thành Hà Nội lại đốt rơm rạ, kéo theo thiệt hại về môi trường và sức khỏe lên tới hàng tỷ đồng.

Bình luận