Hà Nội: Thú vị với 'làn đường ưu tiên BRT trong ngõ' đầu tiên

Ngõ 342 Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) là con ngõ đầu tiên được thử nghiệm sơn đường ưu tiên cho người đi bộ.

Bình luận