Hà Nội: Hoang mang nước sinh hoạt ngấm nước bể phốt, bốc mùi hôi thối

Bể nước chung cư bị ngấm nước bể phốt dẫn đến tình trạng nước sinh hoạt của người dân bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bình luận