Hà Nội: Gấp rút lên kế hoạch 'cứu' sông Tô Lịch

Với khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 700.000 USD từ nguồn vốn ODA, UBND TP Hà Nội đang gấp rút lên kế hoạch cải thiện nước sông Tô Lịch.

VTC1

Bình luận