Hà Nội có thể sẽ cấm xe máy từ năm 2025

"Từng bước hạn chế phương tiện cá nhân, định hướng đến năm 2025 dừng hoạt động các phương tiện xe máy cá nhân" là một phần dự thảo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội.

Bình luận