Hà Nội: Bi hài chỉ tiêu xử phạt 500 lượt người bán dâm

(VTC News) - Trong năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu sẽ xử phạt 500 lượt người bán dâm; chỉ tiêu kỳ lạ này đang gây ra nhiều tranh luận trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

VTC1

Bình luận