Hà Nội: Bệnh viện quá tải trầm trọng vì sốt xuất huyết

Từ tháng 6 tới nay, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều trong tình trạng quá tải do số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng.

 

VTC14

Bình luận