'Há hốc mồm' xem gà chơi trống, đánh đàn cực đỉnh

Ban nhạc gà biểu diễn chơi trống, đánh đàn thuần thục khiến người xem mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

Bình luận