Há hốc mồm xem câu cá bằng bột mì, chai nhựa 'dễ như ăn cháo' ở Vũng Tàu

Chỉ với một ít bột mì, một chai nhựa trong suốt đã cắt đầu, một cục chì và dây cước, những người trong clip đã có thể dễ dàng câu được rất cá đối trên một con sông ở Vũng Tàu.

Bình luận