Đại học Khoa học xã hội và nhân văn xét tuyển bổ sung

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn xét tuyển bổ sung

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.
Xem tiếp
Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển bổ sung đợt 1

Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển bổ sung đợt 1

Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển sinh bổ sung hệ Dân sự đợt 1 năm 2017.
Xem tiếp
Đại học PCCC xét tuyển nguyện vọng bổ sung 126 chỉ tiêu

Đại học PCCC xét tuyển nguyện vọng bổ sung 126 chỉ tiêu

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ Dân sự năm 2017.
Xem tiếp
Viện đại học Mở Hà Nội xét tuyển 280 chỉ tiêu

Viện đại học Mở Hà Nội xét tuyển 280 chỉ tiêu

Viện đại học Mở Hà Nội thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017 với tổng 280 chỉ tiêu.
Xem tiếp
Học viện Biên phòng xét nguyện vọng bổ sung

Học viện Biên phòng xét nguyện vọng bổ sung

Học viện Biên phòng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017.
Xem tiếp
Trường Sĩ quan Lục quân 1 xét tuyển 69 chỉ tiêu

Trường Sĩ quan Lục quân 1 xét tuyển 69 chỉ tiêu

Trường Sĩ quan Lục quân 1 thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017 với tổng 69 chỉ tiêu.
Xem tiếp
Học viện Ngân hàng xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017

Học viện Ngân hàng xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017

Học viện Ngân hàng vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2017.
Xem tiếp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển gần 700 chỉ tiêu bổ sung đợt 1 năm 2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển gần 700 chỉ tiêu bổ sung đợt 1 năm 2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo nhận hồ sơ xét nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017
Xem tiếp
Đại học Y Khoa Vinh xét tuyển 100 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017

Đại học Y Khoa Vinh xét tuyển 100 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Y Khoa Vinh vừa thông báo xét nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017.
Xem tiếp
Học viện Hành chính thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Học viện Hành chính thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Học viện Hành chính thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy, khóa 18 năm 2017.
Xem tiếp
Yêu trẻ thơ

Góp ý phương án thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2017