Giới trẻ Việt Nam nỗ lực để Giờ Trái đất lan tỏa

Bằng chính hành động của mình, những bạn sinh viên trẻ đã giúp cho ý nghĩa của Giờ Trái đất thêm lan tỏa trong cộng đồng.

Bình luận