Gió to thổi hàng trăm bợm nhậu Mỹ sang Canada

Khoảng 1.500 công dân Mỹ, trong đó có hàng trăm người nồng nặc hơi men đã bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Canada sau khi gặp 1 sự cố hy hữu.

Bình luận