Giếng nước bỗng nổi váng đen kịt, đốt bốc cháy ngùn ngụt

Sau trận mưa lớn, hơn chục giếng khơi của người dân trong khu dân cư bốc mùi hôi hắc, trong đó có 1 giếng váng dầu nổi kín mặt giếng, múc lên đốt cháy ngùn ngụt.

Bình luận