Gián chui vào tai người lúc ngủ, vẫn sống 'ngọ nguậy' khi bị gắp ra

Người phụ nữ từng thử dùng bông ngoáy tai để lấy "vật thể lạ" ra nhưng lại chỉ khiến tình hình trầm trọng thêm, cuối cùng cô phải nhờ đến bác sĩ và hoảng hồn khi "vật thể lạ" là một con gián còn sống.

Bình luận