Tin tức mới nhất về giám sát an toàn thực phẩm
Doanh nghiệp đề xuất Phó Thủ tướng lập quỹ giám sát an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp đề xuất Phó Thủ tướng lập quỹ giám sát an toàn thực phẩm

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So kiến nghị với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thành lập quỹ hỗ trợ hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xem tiếp