Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đặc cách con trai làm Phó phòng

1