Trấn Thành: 'Tôi mong những ồn ào khép lại từ đây' 

Trấn Thành chia sẻ những ngày qua là sóng gió lớn trong cuộc đời anh.