Tin tức mới nhất về giải thể sáp nhập 13 trường THPT
Thanh Hóa giải thể, sáp nhập 13 trường THPT

Thanh Hóa giải thể, sáp nhập 13 trường THPT

Các trường THPT quy mô nhỏ, nằm gần nhau sẽ được giải thể, sáp nhập với các cơ sở giáo dục khác.
Xem tiếp