Giải mã bí ẩn về những con dốc phản trọng lực

Nếu ném một quả bóng xuống dốc, quả bóng sẽ quay lại và chạy ngược lên dốc và điều này còn xảy ra với cả xe ô tô.

Bình luận