Giải cứu tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công tổng tham mưu trưởng quân đội bị phe đảo chính bắt làm con tin. 

Bình luận