Gia tăng tình trạng tảo hôn ở Bangladesh do... biến đổi khí hậu

(VTC News) - Do thời tiết khắc nghiệt, mất mùa đang diễn ra ngày càng nhiều, lấy vợ sớm và lấy nhiều vợ có thể mang lại của cải cho một người đàn ông là nguyên nhân của tình trạng tảo hôn ở Bangladesh.

 

VTC14

Bình luận