Giả làm khách, cầm nhẫn vàng phóng xe chạy mất hút

Gã đàn ông giả vờ lựa nhẫn vàng, đeo thử vào tay, đắn đo một hồi rồi bất ngờ leo lên xe máy phóng mất hút khiến chủ tiệm vàng không kịp đuổi theo.

Bình luận