Gia đình nuôi trâu rừng nặng hơn 1 tấn trong nhà làm thú cưng

Con trâu rừng này nặng tới 1.134 kg nhưng vẫn đi lại rất điềm đạm trong nhà mà chưa bao giờ để vỡ bất cừ đồ vật nào.

Bình luận