Tin tức mới nhất về giả danh cán bộ lừa đảo
'Nữ quái' giả danh cán bộ lừa đảo hàng loạt gia đình chính sách Quảng Ngãi

'Nữ quái' giả danh cán bộ lừa đảo hàng loạt gia đình chính sách Quảng Ngãi

Thủ đoạn của đối tượng Thịnh là mạo danh cán bộ, đến các gia đình chính sách thông báo được ủng hộ xây nhà tình nghĩa rồi lợi dụng sơ hở, ra tay lấy cắp tài sản.
Xem tiếp